Aanbod Trainingen

Als trainingen biedt Jos Cuijten:


Coach omgevingszorg PG

De coaches leren de collega's op de werkvloer optimaal te ondersteunen bij het ''verrijken'' van de leefomgeving van de bewoners. Dit traject is een verdere verdieping van kennis en vaardigheden. Indien gewenst leren deelnemers te werken met een omgevingsgericht begeleidingsplan. Daarnaast leren zij de dagstructuur omgevingsgericht te organiseren. Observeren doet de coach in 'opleiding' aan de hand van een omgevingsgerichte observatiechecklist. Tussentijds worden er praktijkopdrachten gemaakt. De deelnemer leert beter om te gaan met weerstanden. De intervisiemethode kan worden geïntroduceerd en geoefend als werkvorm om omgevingszorg verder te ontwikkelen en te borgen.
Er wordt minstens 2 x begeleid geobserveerd waarin geleerd wordt vanuit de hersenkundige bril te kijken en feedback wordt gegeven in de vorm van praktische en uitvoerbare tips.
De coach omgevingszorg PG heeft een voorbeeldfunctie.

Inbedding:
Een gesprek met de leidinggevende heeft plaatsgevonden. Afgesproken is wat nodig is ter ondersteuning van de coaches. Zo zijn alle voorwaarden aanwezig om effectief aan de slag te gaan.

Voorwaarden voor deelname:

Aantal dagen:   6
Aantal uren begeleid observeren:   2 uur per deelnemer
Maximum aantal deelnemers: 10

naar top pagina

'Verveling' te lijf door speels werken

Zorgmedewerkers worden welzijnszorgers!
In deze training staat het 'speels werken' met de PG bewoners centraal. Dit houdt in dat de medewerker op gezette tijden van rol wisselt: 'van zorgmedewerker naar welzijnszorger'.
Ook in zorginstellingen realiseert men zich dat het bieden van zorg alleen niet voldoende is. Het bevorderen van welzijn heeft zijn nut inmiddels bewezen. Er is meer tevredenheid bij bewoners en medewerkers en minder probleemgedrag op de afdeling.
In deze training gaan we uit van ieders 'creatief' talent. Al werkend ontstaan de mooiste dingen: een herinneringsverzamelaar, een kleurenvanger, een kijkdoos hobbyist, een knuffelmens. De basishouding kijken naar - en werken met wat mogelijk is, staat centraal. Het gewone wordt bijzonder en niets is gangbaar. Theatertechnieken ondersteunen deze speelse training.

Aantal dagdelen:   3 (2 x 4 uur en 1 x 3uur)
Maximum aantal deelnemers:  10

naar top pagina

Moeilijk hanteerbaar gedrag

De deelnemers leren oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag te achterhalen èn moeilijk hanteerbaar gedrag te voorkomen, te verminderen of te accepteren.
Door het traject 'Omgevingszorg' wordt 85% van wat wij als moeilijk hanteerbaar gedrag bij bewoners ervaren opgelost. In deze training gaat het om de overige 15%. Daartoe leren we in te zoomen op de individuele bewoner.
Een hiervoor ontwikkelde observatiechecklist wordt als instrument ingezet. Op een eenvoudige manier kunnen verzorgenden deze checklist gebruiken om mogelijke oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag te achterhalen.
Ook wordt er tijdens de training geanalyseerd hoe wij als verzorgenden naar de bewoner met moeilijk hanteerbaar gedrag kijken en hoe wij zelf mogelijk bijdragen aan het moeilijk hanteerbare gedrag.
In de training leren verzorgenden op een andere manier te kijken, te denken en te handelen.
Moeilijk hanteerbaar gedrag wordt een uitdaging in plaats van een probleem en geeft handvatten aan alle betrokkenen

Voorwaarden voor deelname:

Aantal dagdelen:   3 dagdelen (van 3 uur)
Maximum aantal deelnemers:  10

terug naar pagina Aanbod naar top pagina